Employer Branding vs. Employee Branding

Employer Branding vs. Employee Branding

Detta är ämnen som är högaktuella just nu och så även i mitt fall. . I den här artikeln avser jag att förtydliga begreppen för er läsare men även för mig själv. Varför? -Jo, för ju mer jag funderar på min egen roll i sammanhanget ju mer funderar jag på vilket utav dem det är jag pysslar med och vikten av dem.

Employer Branding (Oavsett vad alla källor lämnar för betydelse) - Utifrån mitt perspektiv betyder detta marknadsföring eller varumärkesbyggande av arbetsgivarvarumärket. Det vill säga sättet som organisationen vill bli betraktad externt ur ett arbetsgivarperspektiv. I detta ligger oerhört många ingredienser såsom organisationskultur, ledar- & medarbetarskap, arbetsgivarpolitik, lönepolitik, själva varumärkets utformande & betydelse, kommunikation, marknadsföring m.m. Med detta menar jag att den inre kulturen har betydelse för den externa effekten. "Det inre livet".

Det jag menar är alltså att det inre livet i en organisation har STOR betydelse för utfallet av dess Employer Branding strategi.

 

Employee Branding (Oavsett vad alla källor lämnar för betydelse) - Utifrån mitt perspektiv betyder detta medarbetardrivet varumärkesbyggande. Det vill säga sättet en anställd/medarbetare bygger (stärker) sin organisations varumärke.

För att detta ska inträffa eller ens överhuvudtaget vara möjligt så krävs motivation hos individen. Den rätta motivationen att göra detta är jag övertygad om inte är pengar. Det är istället glädjen och stoltheten över sitt varumärke det vill säga sin arbetsplats och organisation samt varumärkets utformande och betydelse. Även i detta ligger många ingredienser. Det krävs alltså att chefen, chefens chef och chefens chefs chef osv. står för en sund och tillåtande kultur med allt vad det innebär för medarbetaren.

 

Employer Branding & Employee Branding går hand-i-hand.

Det absolut bästa sättet att lyckas med Employer Branding är att se till att tillåta Employee Branding! Om ni företags- och organisationsledare tillåter medarbetarna att "leka" med varumärket och känna tillit till dem så är jag övertygad om att det kommer hända bra saker! Organisationen i stort behöver också göra klart med vilket organisationskultur man står för. Om medarbetaren är stolt över sin organisation med dess varumärke och tillåts "leka" med varumärket (employee branding) så boostas per automatik arbetsgivarvarumärket/organisationens (Employer Branding) flerfalt och på ett jädrans bra sätt. Detta är min fasta övertygelse.

Ett budskap jag vill sända ut till alla organisationer som vill synas är: SLÄPP LÖS KRAFTEN !

Branding (Oavsett vad alla källor lämnar för betydelse) - Marknadsföring av varumärke(organisation) eller Varumärkesbyggande. I mitt fall handlar det om det digitala sättet genom social media och då i stort sett enbart genom plattformen LinkedIn. Men det är så pass mycket mer än så! Branding är när du är på ett möte med någon där du representerar din organisation medvetet, när du kör firmabilen och hur du kör den, när du på ledig tid står på sidan av fotbollsplanen med de andra föräldrarna som vet vad du jobbar med och omedvetet "brandar". -Ja branding kommer i en himlans massa olika former i en himlans massa olika forum både medvetet och omedvetet vare sig du vill det eller inte.

 

Min egen "branding"-roll som Andreas och med bakgrund som chef inom offentlig sektor.

 

När jag tänker efter på mina mål, min strategi, min egen uppföljning av mitt digitala engagemang så inser jag att det är Employee Branding jag sysslat med. Jag har dock förstått att jag väldigt många gånger ansetts/anses ägna mig åt Employer Branding, detta genom alla positiva kommentarer och PMs. Men jag förstår ju att allt hänger ihop. Jag är chef inom min organisation och är därmed arbetsgivarrepresentant utåt sett(även inåt) men jag är ju även medarbetare och det är det perspektivet jag utgått ifrån. Genom mitt medarbetarperspektiv har både jag och organisationen fått Employer Branding på köpet vilket är fantastiskt.

 

 

Jag drar som hastigast en parallell till LinkedIn´s varumärke. Jag föreslår att alla ni intresserade går in och läser på LI´s officiella sida om varumärket. Där finner ni till och med information om vad ni, som inte ens är anställda där, får göra med deras varumärke! Snacka om att ta det hela till en helt annan nivå när till och med utomstående tillåts använda varumärket. Givetvis inom vissa ramar som man då måste känna till.

 

Slutligen så vill jag bara återigen säga: Släpp lös kraften, stå för en tillåtande kultur och se till att de anställda trivs på jobbet och är stolta över vad de gör. Boosta det hela med social media om ni vill synas och någonting bra kommer att hända!

KONTAKT

Mail: andreas@zehlander.se

 

Tel: 070-821 20 22

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zehlander/

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.